Skip to content

Keuzekommissie

  • Manoes vd Westelaken
  • Roy Hellings
  • Arthur Cooijmans

De Kommissie bestaat uit 3 leden die zorgdragen voor de selektie van een nieuwe Prins van Krabberdonk. Zij beheren een shortlist van potentiële prinsen op de zgn. Krabberdonkse KandidatenKortlijst.

Gedurende het jaar benaderen zij op verschillende manieren en momenten deze kandidaten. De kandidaten en nieuwe Prins en Adjudant zijn gehouden aan strikte geheimhouding om de verrassing en hun eigen plezier aan deze onmetelijke eer hoog te houden. Je bent voor 1 jaar prins en daarna treedt je automatisch af. Bij aftreden word je automatisch tot Donkheer van Krabberdonk benoemd en krijg je het exklusieve recht om op vrijwillige basis toe treden aan het markante gezelschap dat zich heeft verenigd in de Sociëteit van Donkheren.