Krabberdonkse Koepel

De Krabberdonkse Koepel heeft tot doel de duurzame viering van het Openbare Carnaval in Krabberdonk te stimuleren en te coördineren. De Krabberdonkse Koepel is hoofdverantwoordelijke in beleid en medeverantwoordelijk voor de organisatie van het Carnaval in Krabberdonk. Het bestuur van de stichting bestaat uit een Voorzitter (Commissaris van de Prins van Krabberdonk), Secretaris, Penningmeester en Gedeputeerden die elk (met hulp van derden) hun gedeelte van de activiteiten uitvoeren. De financiële middelen van de Krabberdonkse Koepel worden ingebracht middels diverse fondsenwervingscampagnes.

Contactgegevens :

Krabberdonkse Koepel Secretariaat:
tav Lieke Leijten
Volley 8
5275 LA Den Dungen

Tel. nr: 06-42710232
e-mail: info@krabberdonk.nl