Skip to content

De Krabberoetels

Algemeen

De Krabberoetels zijn eigenlijk ontstaan in 1989. Zaterdags voor Carnaval werd besloten om aan de optocht deel te nemen. Helaas geschiedde dit “buiten mededinging”, maar het vriendenclubje beleefde er zoveel plezier aan dat besloten werd om door te gaan.
In 1990 werd de naam C.V. “de Krabberoetels” bedacht. Het was in de tijd dat Nederland geteisterd werd door de gemeentelijke herindelingen! Even had het er alle schijn van dat Den Dungen ingelijfd zou worden door ‘s-Hertogenbosch. De samenvoeging van de namen KRABBERdonk en OETELdonk leverde de nieuwe naam Krabberoetels op.
Een zeer carnavaleske naam, want een échte samenvoeging van de twee gemeenten was echt te zot voor woorden….

Optocht

De eerste echte carnavalswagen in 1990 had dan ook betrekking op Oeteldonk. Middels een chocoladebol die achter een muur verbleef werd gesuggereerd dat het beter was 80.000 Bossche bollen achter de muur te laten. (De muur in Berlijn was net gevallen, dus ook in dat opzicht haakte de carnavalswagen in op de actuele politiek). Daarna bood de Krabberdonkse politiek -of wat er voor door moest gaan- zoveel stof dat het makkelijk was om er een carnavaleske draai aan te geven. Vanaf ‘96/’97 is het roer omgegooid en werden politieke thema’s vermeden. Met ‘poule Den Dungen’ en ‘wij geven Krabberdonk kleur’ werden hoge klasseringen behaald.

11-jarig bestaan

In 2000 bestonden de Krabberoetels 11 jaar en dit werd gevierd met een recordpoging die er toe moest leiden om een vermelding in het Guinness-book of Records te verkrijgen. Tijdens de optocht werd een lopende receptie gehouden. Doel was om zoveel mogelijk handen te schudden tijdens de optocht. De controleurs van firma Guinness liepen mee en een groot bord gaf de actuele stand weer. Op carnavalsdinsdagmiddag werd bij Boer Goossens bekend gemaakt of de recordpoging gelukt was. Mr. McGuinness jr. (engels sprekend, witgrijs met grote snor) kwam met chauffeur het veelkoppig toegestroomde publiek verblijden met de mededeling dat de recordpoging geslaagd was. Maar tot op de dag van vandaag is het nog steeds onduidelijk of dit een serieuze poging is geweest of dat alles ‘fake’ was.

Liedjes

De Krabberoetels hebben in het verleden ook verschillende liedjes opgenomen en die tijdens carnavalsfeesten gepresenteerd. ‘Wèn lekker ding bende gij’, ‘Sluit maar achter aan’, ‘Ik heb een plekske’ zijn nummers die nog steeds bekend zijn bij vele Krabbers en warme gevoelens oproepen wanneer ze er aan terug denken. In 2005 wordt er geen nieuw liedje aan het repertoire toegevoegd, maar het is zeker niet uit te sluiten dat ergens rondom carnaval de Krabberoetels nogmaals zullen optreden.