KrabberKollekte

In het weekend van 6 en 7 februari werd door heel veel vrijwilligers de speciale editie van de KrabberKoerant rondgebracht in Krabberdonk.
Omdat dit Corona-proof moet gebeuren kunnen we helaas geen collecte houden. We kunnen het ons voorstellen dat u toch een vrijwillige bijdrage wilt schenken.
Om het u gemakkelijk te maken hebben we op pagina 9 een QR code geplaatst. Scan deze code met uw telefoon, en zo kunt u uw bijdrage doen.
Wij danken u alvast voor uw gulle gift. Met de opbrengst kunnen we tijdens carnaval 2022 weer leuke activiteiten voor de jeugd en senioren houden.

#krabberdonkzitinjehart???