Krabberkleinood 2021

Adrie Vorstenbosch, videoclub de Donk,  ontvangt  KrabberKleinood.

In het jaar dat  heel veel Krabberdonkse ( Dungense) Carnavalsactiviteiten niet door gingen vervulde Videoclub de Donk een essentiële rol bij het tot stand brengen van het digitale alternatief. Diverse bingo’s, digitale nieuwjaarsreceptie, Krabberklets en vele digitale programma’s  rondom het afgelopen Carnavalsweekend konden alleen plaats vinden met medewerking van videoclub de Donk, die vorig jaar 25jaar bestond. Tijdens het rondbrengen van verrassingsontbijtjes en het filmen daarvan werd Adrie volledig verrast doordat zijn rol als cameraman werd overgenomen en hij zelf in het middelpunt van de belangstelling stond.  Hieronder de proclamatie welke voorafging aan de uitreiking van het KrabberKleinood.

Proclamatie:

Beste Krabbers en Krabberinnen.

Dit jaar wordt het KrabberKleinood  uitgereikt volgens de geldende regels, dus helaas op afstand en zonder heel veel dankbare Krabbers en Krabberinnen. De organisatie had het luxe probleem dat er gekozen moest worden uit veel zeer terecht genomineerde personen. Dat is een compliment voor alle Krabbers en Krabberinnen die zich vrijwillig inspannen voor een mooi samenhangend Krabberdonk.  En het resultaat mag er zijn. In het jaar dat alles anders was, is de ontvanger met zijn collega’s bijzonder actief geweest want:

Niets doen was en is geen optie en als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.

Voor ontvanger geldt dat hij:
-denkt in oplossingen i.p.v. in problemen,
-werkt achter de schermen       
-pro-actief is en nieuwe initiatieven ontwikkelt
-alle technische uitdagingen aangaat en tot een goed einde brengt 
-met zijn clubgenoten alle belangrijke beeldmateriaal van Krabberdonk/Den Dungen beheert en op verzoek ter beschikking stelt.  
Kort samengevat: de onderscheiding met het KrabberKleinood is meer dan verdiend!  Graag jullie oprechte waardering voor:   Adrie Vorstenbosch.

Met de uitreiking van het Krabberkleinood aan Adrie worden ook alle leden van Videoclub De Donk hartelijk bedankt voor hun inzet voor Krabberdonk en Den Dungen.

Tot zover de proclamatie.

Uitreking:

De uitreiking vond plaats bij de Moeskrabber op het Heilig Hart Plein.  Op Carnavalszondag  werd o.a. een filmverslag gedaan van de uitreiking. Uit de vele positieve (digitale) reacties kon cv de Krabberoetels, die de nominatie,  selectie en uitreiking organiseren,  concluderen dat de keuze voor Adrie Vorstenbosch zeer terecht was.