Ludieke actie Krabberdonk

De mailwisseling tussen Toine van Vught, voorzitter Krabberdonkse Koepel en Peer vaan den Muggenheuvel tot den Bobberd, den burgevojer van Oeteldonk, startte al ergens in oktober van vorig jaar. Op de grens van Krabberdonk naar Oeteldonk (op de Bosscheweg) is namelijk al enige tijd een officiële dassenwissel om de diertjes veilig van de ene naar de andere kant te laten oversteken. Dit bracht het bestuur van Krabberdonk op het idee om deze dassenwisselplek ook een ander karakter mee te geven. Namelijk het wisselen van de carnavalsdassen als feestvierders vanuit Krabberdonk naar Oeteldonk gaan en vice versa.
D’n Peer stemt toe en op vrijdagavond 15 februari (op warme truiendag!) rijdt de dubbeldekker uit Oeteldonk het terrein van Boomkwekerij van den Berk op waar Prins Mark en Adjudant Jeroen en hun gevolg hen verwelkomt. Met een grote delegatie bestaande uit d’n Peer zelf, zunne Kees, de Geminteraod en de muzikanten van de Kikvorschen loopt het span gezamenlijk naar de dassenwisselplek. Prins Mark spreekt d’n Peer en zijn gevolg toe en nodigt ze na afloop uit om samen wat te drinken. Op zijn beurt neemt d’n Peer het woord en hoopt dat er wel iets meer te krijgen is dan een bakkie koffie, want daar worden ze niet vrolijk van. Vervolgens stoppen Krabberdonk en Oeteldonk ieder een aantal dassen in de daarvoor bestemde buizen zodat de wissel officieel in gebruik genomen kan worden. Van het Krabberdonks bestuur krijgen de 4 hoogheden een das overhandigd in de kleuren van Krabberdonk én Oeteldonk en tegen alle Oeteldonkse regels in doet d’n Peer hem netjes om.

(Foto Frank van Boxtel BOXimages)

Onder de gasten was ook het kollege vaan Konsels vaan Oeteldonk in den Vrimde. Zij wilden eigenlijk een muur bouwen tussen Oeteldonk en Krabberdonk, “Wat, Trump kan kunnen wij  ook”, maar die bouwen ze dan toch liever wat noordelijker net onder de grote riool. Als geschenk bieden zij een grenswisselhokje aan. Een post die bemand mag gaan worden door de al eerder aangestelde ambassadeur van Krabberdonk in Oeteldonk Cas Goossens. Hij wordt hiervoor beëdigd, speciaal uitgedost en gefeliciteerd door het hele Kollege d.m.v. een confettiregen. Op zijn beurt nodigt Cas iedereen uit in zijn “buitenresidentie” tegen over de kerk, Boer Goossens, waar een gezellige avond gepland staat rondom de onthulling van de Moeskrabber op het Heilig Hartplein door het aanslaan van een fustje bier.
En zo rolde het hele gezelschap richting het centrum om daar de avond verder voort te zetten.

 

Mocht je besluiten om vanuit Krabberdonk naar Oeteldonk te reizen, download dan het onderstaand formulier, vul het in en geef het af aan de grenswisselpost.