Persbericht Krabberdonkse vlag

officier justitie

vlag met krant

 

Persbericht van de Officier van Justitie, de Heer Willem v.d. Pennen.

In de zaak omtrent de verdwijning van de Krabberdonkse Vlag zijn er inmiddels nieuwe ontwikkelingen te melden. Zeer recent is er weer contact geweest tussen de Koepel en de groep De Vlaggenman, die genoemde vlag in haar bezit heeft en als bewijs daarvan bijgaande foto van de vlag met de krant van vandaag heeft toegestuurd. Over de identiteit van genoemde groep doet het O.M. geen uitspraak, we kunnen wel aangeven dat het hier om een bij ons bekende groep gaat. Vooralsnog verlopen de onderhandelingen in een positieve sfeer, de ontvoering van de vlag zou niet zijn gedaan uit eigen belang maar uit bezorgdheid. Nadat de Koepel voldaan heeft aan de eisen is toegezegd dat de Krabberdonkse Vlag op tijd weer terug zal zijn in Krabberdonk.

Groep De Vlaggenman stelt uitdrukkelijk Krabberdonk een warm hart toe te dragen.

Volgens het O.M. blijft er sprake van ontvreemding maar zal zich voorlopig onthouden van verdere maatregelen. Mochten zich onverhoopt toch nieuwe problemen inzake de terugkeer van de Vlag voordoen dan looft de Officier van Justitie een beloning uit voor de tip die leidt tot de vondst van de Krabberdonkse Vlag.